Knowledge

Focus op de kern, ook bij finance
Het is een duidelijke tendens: bedrijven concentreren zich op hun kernactiviteiten. En neen, finance hoort daar niet altijd bij. Tegelijk is een professionele ondersteuning van finance onmisbaar voor de gezonde werking en groei van een onderneming. Dienstverlening en advies van een professionele financepartner maken...
Tast transfer pricing de grenzen van uw boekhouding af?
Rapporteringsverplichting voor verrekenprijzen: publicatie van de officiële formulieren in het Belgisch Staatsblad Door Xavier Van Vlem en Jorgen Broothaers - Partner PWC BelgiumIn de loop van 2016 heeft de Belgische wetgever een verplichting ingevoerd voor multinationale ondernemingen tot het opmaken van document...
Sparring partner voor de ondernemer
Een adviseur beantwoordt naar best vermogen de vragen van klanten. Een goede adviseur doet net iets meer. Hij wacht de vragen niet af, maar anticipeert. Meer nog, hij draait de rollen om. Zo gebeurt het dat Handson & Partners aan de klant vraagt welke volgende stappen hij met zijn bedrijf wil nemen. Een toetssteen...